Μεθοδολογία και πληροφορίες

Εθνικά Οικολογικά Αποτυπώματα, Έκδοση 2010
(2010 National Footprint Accounts)

Tο 2010 National Footprint Accounts του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Global Footprint Network περιέχει τα Οικολογικά Αποτυπώματα και τα αποτελέσματα βιοχωρητικότητας για πάνω από 150 χώρες, βασισμένα σε δεδομένα από το 2007, την πιο πρόσφατη χρονιά με διαθέσιμα μετρημένα δεδομένα.

Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 5000 σημεία δεδομένων για κάθε χώρα, κάθε χρόνο. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από διεθνώς αναγνωρισμένες πηγές (κυρίως από τα διεθνή στοιχεία που δημοσιεύονται από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, το Τμήμα Στατιστικών των Η.Ε., καθώς και τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος) και χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της έκτασης που χρειάζεται για την παραγωγή των βιολογικών πόρων που χρησιμοποιεί μια χώρα καθώς και για την απορρόφηση των αποβλήτων της, και να τη συγκρίνουν με την υπάρχουσα διαθέσιμη έκταση. Αυτή η έκταση εκφράζεται σε παγκόσμια εκτάρια (παγκόσμια στρέμματα), δηλαδή εκτάρια (στρέμματα) με παραγωγικότητα ίση με τον παγκόσμιο μέσο όρο παραγωγικότητας, για κάθε έτος από το 1961 μέχρι το 2007.

» Κατεβάστε το 2010 National Footprint Accounts

Μεθοδολογία Υπολογισμού των Εθνικών Αποτυπωμάτων 2010
(National Footprint Accounts Method Paper 2010)

Περιέχει τη μεθοδολογία υπολογισμού των National Footprint Accounts, Edition 2010 και παρουσιάζει μια λεπτομερή περιγραφή των υπολογισμών που χρησιμοποιήθηκαν για τα εθνικά οικολογικά αποτυπώματα.

Παρέχει στους ερευνητές και τους επιστήμονες του τομέα πληροφορίες για την εμβάθυνση στην κατανόηση της μεθοδολογίας υπολογισμού του Οικολογικού Αποτυπώματος. Περιλαμβάνει επίσης τη μεθοδολογία υπολογισμού της βιοχωρητικότητας, τους παράγοντες απόδοσης, τους συντελεστές ισοδυναμίας και τους ειδικούς τύπους χρήσης γης που περιλαμβάνονται στο Οικολογικό Αποτύπωμα: καλλιεργούμενες εκτάσεις, βοσκότοποι, αλιευτικές εκτάσεις, δασικές εκτάσεις, εκτάσεις απορρόφησης του διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και τις οικοδομημένες περιοχές.

» Κατεβάστε το National Footprint Accounts Method Paper 2010

Oδηγός για το Εθνικά Οικολογικά Αποτυπώματα 2008
(Guidebook to the 2008 National Footprint Accounts)

To Guidebook to the 2008 National Footprint Accounts περιγράφει την εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμού των οικολογικών αποτυπωμάτων στην έκδοση 2008 των Εθνικών Αποτυπωμάτων. Προσφέρει μια σε βάθος περιγραφή του κάθε μέρους του βιβλίου εργασίας του 2008 NFA, μαζί με λεπτομερείς περιγραφές των υπολογισμών και των πηγών δεδομένων.

» Κατεβάστε το Guidebook to the 2008 National Footprint Accounts

WWF Έκθεση για τον Ζωντανό Πλανήτη
(WWF Living Planet Report)

Τα παγκόσμια φυσικά οικοσυστήματα υποβιβάζονται σε ένα ποσοστό πρωτοφανές στην ανθρώπινη ιστορία, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύεται από το WWF, το ZSL (Zoological Society of London) και το Global Footprint Network. Η έκθεση του WWF για το 2010, που κυκλοφορεί ανά διετία και αναφέρεται στην κατάσταση του φυσικού κόσμου, δείχνει ότι χρησιμοποιούμε στην παρούσα φάση τους πόρους του πλανήτη πολύ γρηγορότερα από ότι μπορούν να ανανεωθούν.

Σύμφωνα με την εφετινή έκθεση, αν ο άνθρωπος δεν σταματήσει την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Γης, σε 20 χρόνια θα τους έχει εξαντλήσει και για να επιβιώσει η ανθρωπότητα θα χρειάζεται πλέον μια... δεύτερη Γη.

» Κατεβάστε την έκθεση WWF Living Planet Report